De kinderboerderij ontvangt subsidie van de gemeente, maar deze is niet toereikend om de kinderboerderij volledig te kunnen te draaien. Dankzij de steun van bedrijfsvrienden (sponsoren), donateurs en vrienden zorgen wij ervoor dat de kinderboerderij een mooie plek is en blijft! De steun komt natuurlijk ten goede aan de dieren en de bezoekers. Daarnaast organiseert de kinderboerderij diverse activiteiten om het saldo aan te vullen. De kinderboerderij is door de belastingdienst erkend als ANBI

Vrienden van de kinderboerderij
In 2011 is de Stichting Vrienden van Kinderboerderij De Goudse Hofsteden opgericht. Zij richten zich specifiek op het werven van vrienden (voorheen donateurs) en bedrijfsvrienden (sponsoren). Jaarlijks kan de kinderboerderij rekenen op een groot aantal begunstigers die de kinderboerderij steunen. Voor een bedrag van (minimaal) 20 euro bent u al 'vriend van de kinderboerderij'! Natuurlijk krijgt u er als vriend ook iets voor terug. U kunt als u dit wilt de digitale nieuwsbrief ontvangen, waarmee u op de hoogte gehouden wordt van alle nieuwtjes en activiteiten. Daarnaast ontvangt iedere vriend, sponsor of adoptant een uitnodiging voor onze jaarlijkse begunstigersmiddag.

Draagt u de kinderboerderij een warm hart toe? U kunt online dit formulier invullen om vriend te worden!

Cadeautje voor nieuwe vrienden
Als u vriend wordt van de kinderboerderij, ontvangt u naar keuze gratis het jubileumboek of een dierenknuffel. Deze actie geldt alleen als u contant op de kinderboerderij betaald of machtigt en zolang de voorraad strekt.

U kunt ook het onderstaande formulier invullen, waarmee u ook de incasso kunt regelen. Dit formulier kunt u printen, invullen en afgeven op de kinderboerderij. Als u direct betaalt of machtigt, ontvangt u een welkomstcadeau.Rekeningnummer stichting vrienden
IBAN: NL63 RABO 0126 8549 39 t.n.v. Stichting Vrienden van Kinderboerderij De Goudse Hofsteden te Gouda


Informatie voor bedrijven en sponsoren

De kinderboerderij wordt ook ondersteund door sponsoren. Dit zijn bedrijven, instellingen, stichtingen, scholen of particulieren die helpen in de vorm van geld, materialen of diensten. Vaak in het kader van bepaalde projecten, zoals de bouw van nieuwe dierverblijven, verbouwingen of bij aanschaf van nieuwe materialen. 

Bedrijfsvrienden
Bedrijven kunnen ervoor kiezen om voor een bijdrage van (minimaal) 250 euro bedrijfsvriend te worden.  Een overzicht van de bedrijven die u al zijn voorgegaan: bedrijfsvrienden

Voordelen voor bedrijfsvrienden

  • 10% korting op kinderfeestjes voor werknemers
  • Mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief vergaderruimte op de kinderboerderij te boeken (al dan niet in combinatie met andere activiteiten).
  • Een interview, een artikel of foto's voor uw personeelsblad of relatieblad, waarin de bedrijfsvriendschap in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt uitgelicht. De Stichting kan dit 'op maat' aanleveren.
  • Vermelding van bedrijfsnaam op de kinderboerderij en onze website.
  • Uitnodiging voor de jaarlijkse begunstigersdag in juni.
Meer informatie is te vinden in de uitgebreide brochure:
 
Aanmeldformulier bedrijfsvrienden:ANBI-status

De Stichting vrienden van de kinderboerderij is in bezit van de ANBI-status. Dit betekent dat het door de belastingdienst als 'algemeen nut beogende instelling' is aangewezen. De schenkers aan de kinderboerderij kunnen hierdoor gebruik maken van fiscale voordelen:
  • Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van de schenking.
  • Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

De gegevens die gepubliceerd moeten worden, zijn in dit onderstaande document te vinden.

Jaarrekening vrienden van de Kinderboerderij:

Ons adres

Kinderboerderij ‘De Goudse Hofsteden’ 
Bloemendaalseweg 34a 
2804 AB Gouda 
0182-514219 

Reguliere openingstijden

1 april – 30 september:
Dinsdag t/m zondag: 10 tot 17 uur
Maandag geopend vanaf 13 uur

1 oktober – 31 maart: 
Dinsdag t/m zondag: 10 tot 16.30 uur

Bekijk hier de uitzonderingen

Nieuwsbrief

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief.
captcha