Keurmerk Kinderboerderijen
De kinderboerderij is in bezit van het Keurmerk Kinderboerderijen. Met dit keurmerk toont de kinderboerderij aan een veilige en verantwoorde kinderboerderij te zijn voor haar bezoekers, medewerkers en dieren. Hiervoor is de kinderboerderij getoetst aan de hand van een checklist met bijna 80 criteria. Hieronder wordt in het kort uitgelegd aan welke eisen de kinderboerderij moet voldoen.

Veiligheid en hygiëne
Op de kinderboerderij staat veiligheid en hygiëne voorop. Dit is ook de rode draad uit het keurmerk. Zo zijn er voldoende handenwasgelegenheden voor de bezoekers, staan er laarzenborstels bij de contactweides en de uitgang en zijn er voldoende medewerkers en vrijwilligers opgeleid tot bedrijfshulpverlener. Zij kunnen ingrijpen bij calamiteiten (zoals brand en ontruiming) en eerste hulp verlenen.

Preventie zoönosen
Zoönosen zijn ziektes die van dier op mens kunnen overgaan. De kans hierop is klein, maar het is wel belangrijk hier maatregelen voor te nemen. Zo heeft de kinderboerderij een diergezondheidsplan en bezoekt de dierenarts de kinderboerderij regelmatig om samen met het personeel toezicht te houden op de gezondheid van de dieren. Nieuwe dieren gaan altijd eerst apart (quarantaine) en bezoekers worden op risico's en maatregelen gewezen door middel van bebording (handenwasbord en bord zwangere vrouwen).

Naast de maatregelen die genoemd worden in het keurmerk is de kinderboerderij ook in bezit van het Keurmerk Zoönosen Verantwoord Bedrijf van de Gezondheidsdienst voor Dieren.

Arbeidsomstandigheden
De kinderboerderij moet voldoen aan de Arbowet. Hierin staan regels voor veilige werkomstandigheden voor personeel, maar ook voor vrijwilligers en bezoekers moet het veilig zijn. Zo moet de kinderboerderij een risico inventarisatie en evaluatie (RIE) opstellen, waarin alle risico's en maatregelen omschreven worden. Bij bepaalde werkzaamheden zijn medewerkers verplicht bepaalde beschermingsmiddelen te dragen, zoals handschoenen en oorkappen.

De medewerkers die met de dieren werken kleden zich om in de kleedruimte en dragen werkkleding. Tijdens het uitmesten worden laarzen en overalls gedragen.

Organisatie
Op het gebied van organisatie heeft de kinderboerderij heel wat op schrift moeten stellen, zo is er een beleidsplan geschreven en zijn er diverse protocollen opgesteld voor het personeel en de vrijwilligers. Door middel van het keurmerk is de organisatie goed in kaart gebracht.

Verkoop producten
De kinderboerderij verkoopt diverse consumpties. Hiervoor moet voldaan worden aan specifieke eisen (HACCP) en moeten controlelijsten worden bijgehouden en goed gelet worden op de hygiëne.

Dierenwelzijn
De kinderboerderij heeft het dierenwelzijn omschreven in het dierbeleidsplan. Hierin staat beschreven hoe er met de dieren wordt omgegaan en op welke manier wordt toegemoetgekomen aan de behoeftes. Zo wordt er gezorgd voor de juiste huisvesting en gedragsverrijking, zodat de dieren voldoende te doen hebben. Vanuit het keurmerk moet ook het fokbeleid en educatief doel per diersoort omschreven worden.

Ons adres

Kinderboerderij ‘De Goudse Hofsteden’ 
Bloemendaalseweg 34a 
2804 AB Gouda 
0182-514219 

Reguliere openingstijden

1 april – 30 september:
Dinsdag t/m zondag: 10 tot 17 uur
Maandag geopend vanaf 13 uur

1 oktober – 31 maart: 
Dinsdag t/m zondag: 10 tot 16.30 uur

Bekijk hier de uitzonderingen

Nieuwsbrief

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief.
captcha